Przedszkole w Grabówce
Przedszkole w Grabówce

Zaprojektowano przedszkole przeznaczone na pobyt 175 dzieci. Największy nacisk położono na rozwiązanie powiązań funkcjonalnych, na czytelne strefowanie obiektu i intuicyjną komunikację. Intencją autorów było stworzenie podziału przestrzennego i funkcjonalnego w taki sposób, aby selekcjonować dostępność stref dla grup użytkowników. Wyznaczono podział na trzy strefy dostępności w poprzek głównej osi budynku budynku. Pierwszą strefę ogólnodostępną zlokalizowano wzdłuż elewacji wejściowej, w obrębie której umieszczono blok administracyjny, z toaletami ogólnodostępnymi, obsługą osób niepełnosprawnych i szatniami dla dzieci. W drugiej strefie, o częściowo ograniczonym dostępie, zlokalizowano salę wielofunkcyjną przeznaczoną na organizowanie zajęć dla dzieci, a także przedstawień i imprez dla zaproszonych gości. Trzecią strefę o ograniczonym dostępie (tylko personel i dzieci) stanowi zespół sal na pobyt dzieci z zapleczami. Z sal zapewniono bezpośrednie wyjścia na tarasy zlokalizowane w południowej części założenia.

 • Typ
  użyteczności publicznej
 • Lokalizacja
  Grabówka
 • Status
  koncepcja archiitektoniczna konkurs ogólnopolski
 • Inwestor
  Gmina Supraśl
 • Data
  2015
 • Dane

  pow. terenu: 3512 m2
  pow. zabudowy: 1655 m2
  pow. całkow. netto: 1655 m2
  kubatura: 8275 m3

 • Zespół projekowy

  Zbigniew Michnowicz
  Piotr Staszewski
  Karolina Skalska
  Marcin Durski

Przewiń do góry strony