Urząd Miasta w Kielcach
Urząd Miasta w Kielcach

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ulicy Rynek 1 w Kielcach

KONCEPCJA ROZBUDOWY
Projektowana nowa część budynku stanowi przestrzeń, w obrębie której przewidziano lokalizację stanowisk obsługi interesanta (Salę Operacyjną), komunikację wraz z miejscem oczekiwania, kawiarnię z tarasami oraz w części piwnicznej – archiwum i pomieszczenia techniczne.
Nową część budują przenikające się poziomy integrujące istniejący budynek, tworząc nowy układ komunikacyjny o wzmocnionej czytelności:
- poziom - 4,90 archiwa, pomieszczenia techniczne (połączony z istniejącym poziomem -4,82)
- poziom - 3,25 pomieszczenie socjalne wraz z tarasem zewnętrznym na dziedzińcu, WC, kawiarnia w istniejących piwnicach
- poziom - 2,10 wejście do nowej części, sala operacyjna Wydziału Spraw Ob ywatelskich, komunikacja, WC, punkt informacyjny, punkt wydawania numerów, handel – usługi np. ksero, sklep, ubezpieczenia (połączony bezpośrednio z istniejącym poziomem – 2,10 Plac Konstytucji)
- poziom - 0,45 kawiarnia (sala konsumpcyjna, taras)
- poziom +/- 0,00 wejście do nowej części, komunikacja, WC, punkt informacyjny, punkt wydawania numerów (połączony bezpośrednio z istniejącym poziomem +/- 0,00 Ratusz - Rynek)
- poziom +1,80 antresola - Sala Operacyjna dla pozostałych wydziałów, komunikacja wraz z miejscem oczekiwania
- poziom + 5,35 wyjście z windy – dodatkowa obsługa istniejącej części budynku
- poziom +6,00 taras na dachu budynku

Wszystkie poziomy są połączone komunikacją, która ma stanowić element integrujący poziomy zarówno funkcjonalnie jak i wizualnie.
Kwestie związane z jakością pracy (powierzchnia stanowiska pracy) doprowadziły do powstania dwóch głównych poziomów, na których znajduje się Sala Operacyjna (poziom -2,10 oraz +1,80). Wysokość stanowisk obsługi jest ograniczona poprzez sufit podwieszany i strop – co ma na celu zwiększenie komfortu psychicznego i akustycznego. Dodatkowo dla wyizolowania stanowisk zaprojektowano system ścianek szklanych przesuwnych – pozwalających również regulować dostępność przestrzeni.

Nową część budynku zaprojektowano tak, aby posiadała możliwe najmniejszą kubaturę – dla zwiększenia energooszczędności. W celu zwiększenia doświetlenia - ściany i dach nowej części są przeszklone, a wewnątrz, wzdłuż komunikacji przewidziano otwory doświetlające w stropie, które jednocześnie mają wizualnie scalać przestrzeń i być pomocne w orientacji w przestrzeni (będąc na jednym poziomie można – w ograniczony sposób - zobaczyć, co znajduje się na niższym lub wyższym).


KOMUNIKACJA
Projektowana część budynku nawiązuje poziomami do budynku istniejącego, co ma na celu ułatwienie dostępu interesanta do stanowisk obsługi. Przewidziano trzy wejścia do budynku, w tym dwa główne (wykorzystano do tego istniejące wejścia – przez portyki):
- wejście od strony Placu Konstytucji (projektowany parking) na poziom -2,10 (kontynuacja poziomu -2,10 części istniejącego budynku)
- wejście od strony Rynku na poziom +/- 0,00 (kontynuacja poziomu +/- 0,00 części istniejącego budynku)
- wejście od strony ulicy Leśnej (przez kawiarnię) – możliwość niezależnego funkcjonowania kawiarni.
Komunikacja w obrębie nowoprojektowanej części stanowi istotny element kompozycyjny oraz integrujący przestrzeń.
Zachowano wszystkie istniejące wyjścia ewakuacyjne oraz zapewniono dodatkowe wyjścia z projektowanej części.
Należy zwrócić uwagę na konieczne zmiany w części istniejącej w celu zapewnienia zgodności z przepisami po rozbudowie obiektu - zgodność z przepisami ochrony pożarowej i warunków technicznych (np. klatki schodowe, sanitariaty, wyjścia i drogi ewakuacyjne, strefy pożarowe).

Wszystkie poziomy projektowane (a ponadto istniejące) przewidziano jako dostępne dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózkach).

ORGANIZACJA
Interesant może wejść do nowej części budynku od strony Placu Konstytucji, Rynku, bądź ulicy Leśnej. Na poziomie 0,00 (od strony Rynku) i poziomie -2,10 (od strony Placu Konstytucji) może zasięgnąć informacji w zlokalizowanych tam punktach INFO i pobrać numer. Oczekiwać na wywołanie swojego numeru może w obrębie nowo projektowanej przestrzeni komunikacyjnej i tarasu kawiarnianego (poziom -2,10, +1,80, +/- 0,00), kawiarni (poziom -0,45).

STANOWISKA OBSŁUGI INTERESANTA
Na terenie nowoprojektowanej części budynku przewidziano 71 stanowisk obsługi interesanta (z możliwością zwiększenia tej liczby do 90 stanowisk).

DOSTĘPNOŚĆ BUDYNKU O RÓŻNYCH PORACH DNIA
Przewidziano strefowanie dotyczące dostępności budynku o różnych porach dnia.
Kawiarnia i część komunikacji może być wydzielona i funkcjonować niezależnie od godzin pracy Urzędu.

ARCHIWUM
W piwnicy zlokalizowano archiwum (zastosowano system regałów przesuwnych). Dostęp do archiwum zapewnia winda nr 1 oraz schody w części nowoprojektowanej. Piwnice są powiązane funkcjonalnie z istniejącymi.

KONSTRUKCJA BUDYNKU I ZASTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWALNE
Nowo projektowaną część przewidziano w konstrukcji monolitycznej (słupy i stropy żelbetowe, w piwnicy ściany żelbetowe). Fasadę szklaną - w systemie słupowo-ryglowym bez widocznych słupków od zewnątrz. Dach w dużej części przeszklony (w systemie zgodnym z fasadą), na części jako masywny - taras oraz dach zielony.

INSTALACJE I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Wentylacja – w piwnicy przewidziano wentylatorownię obsługującą nową część. Na dachu budynku istniejącego (nad barem) proponuje się lokalizację centrali do obsługi baru/kawiarni. Projektowana instalacja wentylacji będzie wyposażona w urządzenia do odzysku ciepła. Ponadto przewidziano kolektory słoneczne do uzyskania ciepłej wody użytkowej.

 • Typ
  użyteczności publicznej
 • Lokalizacja
  Kielce
 • Status

  koncepcja architektoniczna konkurs ogólnopolski
  II miejsce

 • Inwestor
  Urząd Miasta Kielce
 • Data
  2008
 • Dane

  pow. terenu 1495 m2
  pow. zabudowy: 1093 m2
  pow. całkow. netto: 2330 m2
  kubatura: 18700 m3

 • Zespół projekowy

  Sławomir Ambrożewicz
  Karolina Skalska
  Zbigniew Michnowicz
  Piotr Staszewski
  Marcin Durski

Przewiń do góry strony