Rewitalizacja zespołu mieszkaniowego przy ulicy Opolskiej w Poznaniu
Rewitalizacja zespołu mieszkaniowego przy ulicy Opolskiej w Poznaniu

Osiedle przy ul. Opolskiej w Poznaniu zostało wybudowane ok. 1942 roku dla wysiedlanych ze swoich domów mieszkańców Poznania. W jego skład wchodziło pięćdziesiąt osiem budynków mieszkalnych - potocznie określanych mianem baraków – w każdym z nich znajdowało się po dziesięć identycznych dwuizbowych mieszkań.

Niniejszy projekt obejmuje część osiedla położoną po zachodniej stronie ulicy Opolskiej. W jej skład pierwotnie wchodziło dwadzieścia budynków mieszkalnych, a obecnie dziewiętnaście. Projekt ma na celu przywrócenie osiedla do pełnego życia - jego mieszkańcy skazani są na nieustanne odczuwanie tymczasowości, spowodowane świadomością tego, że będą tam mieszkać jeszcze tylko „kilka lat”. W praktyce owe kilka lat nie ma końca. Stąd wielu tam mieszkających wprowadza zmiany nie tylko wewnątrz swoich domostw, ale również na zewnątrz. Niewykorzystany potencjał tego osiedla tkwi w tym, że jego mieszkańcy stanowią zżytą ze sobą społeczność, która w jakimś sensie podlega samokontroli na zasadzie: „wszyscy wiedzą o sobie wszystko”. Choć zasada ta ma swoje wady, jednak w dużym mieście daje poczucie przynależności do mniejszej grupy, której nigdy nie będą w stanie zaoferować wielkie modernistyczne osiedla. Proces rodzenia takiej przynależności trwa długie lata i pod postacią życia rodzinnego oraz sąsiedzkiego staje się jednym z elementów jakości naszego istnienia zarówno na świecie, jak i w konkretnym miejscu. Niezależnie od całej sieci niewidzialnych relacji, w jakie uwikłani są mieszkający razem czy blisko siebie ludzie, istotnym elementem jest również cała sfera fizyczna, w jakiej żyją, czyli środowisko życia, na które nakłada się architektura.

W projekcie przewidziano przebudowę ciasnych mieszkań, nadbudowę drugiej kondygnacji w istniejących budynkach, dobudowę nowych, zagospodarowanie terenów zielonych i wprowadzenie małej architektury. Wszystko to utrzymane ma być w dotychczasowym duchu i charakterze osiedla, czyli ostoi tego, co wiejskie w tym, co miejskie.

 • Typ
  wielorodzinne
 • Lokalizacja
  Poznań
 • Status

  koncepcja architektoniczno-urbanistyczna

 • Inwestor
  -
 • Data
  2003
 • Dane

  pow. objęta proj.: 5,4 ha
  pow. zabudowy: 6696 m2

   

 • Zespół projekowy

  Karolina Skalska

  Praca dyplomowa wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej

Przewiń do góry strony